Regulamin

 

Organizator rajdu, nazwa.

1.    Organizatorem rajdu Enduro Rally 24 jest Tomek Staniszewski, mail – tomek.endurorally24@gmail.com

2.    Nazwa rajdu – EnduroRally24

Termin i miejsce rajdu.

1.    Termin rajdu – 21-23.09.2018

2.    Miejsce (baza rajdu) – Agroturystyka „Lechu Farm” w Kamionkach koło Giżycka.

3.    Baza rajdu jest miejscem zakwaterowania, wyżywienia oraz miejscem, gdzie organizuje się formalności związane z rajdem, podczas jego trwania oraz badania techniczne pojazdów, przed rajdem.

Cel rajdu.

1.    Celem rajdu jest przybliżenie uczestnikom (zawodnikom) aspektów nawigacji w jeździe terenowej.

2.    Rajd jest przeznaczony dla zawodników oraz amatorów chcących podnieść swoje umiejętności w prowadzeniu motocykli w terenie oraz nawigacji.

3.    Nie jest wymagana licencja w rajdach sportowych ani motorowych, o umiejętnościach i chęci startu w danej klasie decyduje sam zawodnik.

4.    Celem rajdu jest propagowanie sportu z naciskiem na zasady fair-play, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w sporcie motorowym oraz zasad ruchu drogowego.

5.    Celem rajdu również jest propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionu w którym odbywa się impreza.

6.    Dodatkowym celem rajdu jest przybliżenie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wyjaśnienie roli fizykoterapii w sportach motorowych.

Program rajdu, regulamin oraz szczegółowe informacje.

1.    Wszystkie szczegółowe informacje na temat rajdu dostępne będą od dnia 15.03.2018 na stronie rajdu www.endurorally24.pl oraz na Fecebooku rajdu.

2.    Regulamin rajdu zamieszczony jest na stronie rajdu oraz dostępny będzie w bazie rajdu w dniu imprezy.

3.    Szczegółowe informacje i aktualności zamieszczane będą na stronie rajdu oraz na Facebooku.

Podział na klasy zawodników, zasady startu w rajdzie.

1.    W rajdzie przewidziano podział na klasy pod względem czasu jazdy w rajdzie (12h i 24h) oraz pod względem pojemności skokowej motocykla.

2.    Klasy:

a.      ADV12 – klasa turystyczna, bez rywalizacji na Odcinkach Specjalnych, przewidziana dla motocykli enduro i enduro-turystycznych od 250 ccm, czas przejazdu 12h

b.      Rally12 ADV – klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 650 ccm do 1 200 ccm (wielocylindrowe, „ciężkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 12h

c.      Rally12 - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 ccm do 700 ccm („lekkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 12h

d.      Rally24 - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 ccm do 700 ccm („lekkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 24h

3.    O chęci startu w danej klasie decyduje sam zawodnik, mając na uwadze dopasowanie się do powyższego podziału.

4.    Jest to rajd amatorski, stąd zawodnik nie potrzebuje licencji rajdowej, a pojazd musi spełniać wymagania stawiane pojazdom dopuszczonym do ruchu drogowego.

5.    Zawodnik musi posiadać ważne prawo jazdy, a pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.

6.    O starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłaty wpisowego.

7.    Organizator ustala limit załóg na 120 zawodników (uczestników).

8.    Organizator może utworzyć listę dodatkową.

9.    Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy oraz jej programem, oraz do wypełnienia zgłoszenia na stronie internetowej i dokonania stosownych opłat – wpisowego oraz za zakwaterowanie.

10.   Zabrania się startu w imprezie z pasażerem.

11.   Do startu w imprezie zostaną dopuszczone pojazdy, które pomyślnie przejdą Badanie Techniczne w bazie rajdu.

12.   Badanie Techniczne wykona zlecona przez organizatora osoba. Osoba ta nie musi posiadać uprawnień do wykonywania Okresowych Badań Technicznych pojazdów, decydujących o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych.

13.   Celem Badania Technicznego w bazie rajdu, jest sprawdzenie oświetlenia, stanu ogumienia, ważności badań technicznych i ogólnego stanu pojazdu. Motocykl, który w rażący sposób nie spełnia norm dla pojazdów przeznaczonych do jazdy w terenie oraz nie będzie w dobrym stanie technicznym, nie zostanie dopuszczony do rajdu.

Opłaty za uczestnictwo w imprezie.

1.    Każdy z zawodników partycypuje w kosztach zorganizowania rajdu. Wpłatę wpisowego na konto Organizator potwierdza wystawieniem Noty Obciążeniowej, która jest potwierdzeniem partycypacji w organizacji rajdu.

2.    Kobiety – zawodniczki, pokrywają opłatę w wysokości 50% wpisowego.

3.    Wysokość wpisowego ustala Organizator, biorąc pod uwagę wszystkie koszty zorganizowania rajdu.

4.    Wpisowe zostaje ustalone w wysokości:

a.      klasy Rally12, Rally24, Rally12 ADV – 380 PLN (wpłacone do dnia 15.05.2018) lub 430 PLN (wpłacone po 15.05.2018)

b.      klasa ADV12 – 340 PLN (wpłacone do 15.05.2018) oraz 390 PLN (wpłacone po 15.05.2018).

5.    Wpisowe zawiera:

a.    organizację rajdu, przygotowanie Odcinków Specjalnych oraz prób terenowych

b.    przygotowanie Road Booka dla ok. 300 km trasy dojazdowej dla Rally24 i ok. 200 km trasy dla klas 12h

c.     ubezpieczenie zawodników NNW i organizatora OC

d.    zabezpieczenie medyczne (czterech ratowników medycznych)

e.    sędziowanie na Odcinkach Specjalnych i obsługę rajdu (ok. 20 osób)

f.     zabezpieczenie techniczne - samochody 4x4 z lawetami

g.    zabezpieczenie i transport paliwa (koszt paliwa po stronie zawodnika)

h.    pakiet startowy (koszulka, naklejka)

i.     przygotowanie i wydruk Road Booka oraz przygotowanie i obsługę Road Booka elektronicznego

j.     przygotowanie materiałów foto i video oraz relacji z rajdu

k.    nagrody i upominki

l.     niespodzianki na trasie      

7.    Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „wpisowe na rajd EnduroRally24”.

Dane do przelewu – Tomek Staniszewski nr. konta - 17114020040000330248471230

8.    Osobnym kosztem uczestnictwa w rajdzie jest opłata za zakwaterowanie, płatna na miejscu, w bazie rajdu, bezpośrednio właścicielowi Agroturystyki i wynosi:

a.    z noclegiem w budynku Agroturystki – 230 PLN/osobę

b.    z noclegiem na polu namiotowym – 180 PLN/osobę

9.  Opłata za zakwaterowanie zawiera dwa noclegi, sześć posiłków oraz korzystanie z sanitariatów.

10. Opłatą dodatkową jest zakup przycisku do obsługi Road Booka elektronicznego – koszt 20 PLN, dla zawodników, którzy nie posiadaja przewijarek do Road Booka papierowego. Przycisk zostaje własnością zawodnika.

11. Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

12. Kwota 20 PLN z każdego wpisowego zasili konto Fundacji Wspierania Rehabilitacji Motocyklistów i Quadowców.

Trasa rajdu, rywalizacja sportowa na Odcinkach Specjalnych.

1.    Trasa rajdu przebiega drogami udostępnionymi publicznie oraz po terenach prywatnych i drogach leśnych.

2.    Trasa dojazdowa, łączy Odcinki Specjalne i jest pętlą.

3.    Odcinki Specjalne zorganizowane są na terenach prywatnych i terenach zamkniętych.

4.    Poruszanie się po trasie rajdu wymaga zastosowania przepisów Ruchu Drogowego.

5.    Poruszanie się po trasie rajdu wymaga użycia Road Booka. Road Book jest wskazówką w jaki sposób należy przemieszczać się trasą, ale wymaga od zawodnika zastosowania się do przepisów Ruchu Drogowego i zachowania szczególnej ostrożności.

6.    Rywalizacja na Odcinkach Specjalnych polega na przejechaniu Odcinka Specjalnego w jak najkrótszym czasie, z uwzględnieniem swoich umiejętności i możliwości pojazdu jakim porusza się zawodnik.

Wyniki, klasyfikacja, nagrody.

1.    O wygranej w rajdzie, w klasach Rally, decyduje czas przejazdu Odcinków Specjalnych oraz przejazd przez wyznaczone w Road Booku punkty kontroli przejezdu (PKP).

2.    Wygrywa zawodnik, który pokona Odcinki Specjalne w jak najkrótszym czasie oraz przejedzie przez jak największą ilość Punktów Kontroli Przejazdu.

3.    Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych zawodników z każdej z klas.

4.    Rywalizacja w klasie turystycznej polega na punktacji przejazdu Odcinka Specjalnego przez wyznaczonych sędziów, obserwatorów.

5.    Szczegółową rozpiskę godzin startów do poszczególnych Odcinków Specjalnych Organizator opublikuje w dniu imprezy oraz przekaże zawodnikom.

6.    Na wynik rywalizacji w poszczególnych klasach mają wpływ kary, nakładane przez Organizatora i wyznaczonych Sędziów. I tak:

a.    rażące niezastosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego, spowodowanie kolizji z innym uczestnikiem rajdu – dyskwalifikacja

b.    niezatrzymanie się na mecie STOP (w wyznaczonym miejscu) – plus 30 minut

c.     niezastosowanie się do instrukcji Sędziego obsługującego Odcinek Specjalny – plus 20 minut lub dyskwalifikacja - decyzja po stronie Sędziego Odcinka Specjalnego

d.    spóźnienie na wyznaczone czasy startów do Odcinków Specjalnych – brak klasyfikacji na danym odcinku

e.    skracanie trasy na Odcinku Specjalnym – plus 30 minut za każdy taki incydent

f.     przejazd poza wyznaczoną trasą na Odcinku Specjalnym – ominięcie taśm lub znacznika – plus 20 minut

g.    rażące zachowanie niesportowe - dyskwalifikacja

7.    Zawodnik zobowiązany jest dojechać do mety w wyznaczonym czasie. W przeciwnym razie, nie zostanie sklasyfikowany.

8.    O wynikach w rajdzie i klasyfikacji końcowej zdecyduje Komitet Sędziowski powołany przez Organizatora.

Odpowiedzialność organizatora i zawodników. Ubezpieczenie.

1.    Start w rajdzie odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność zawodnika. Jest dobrowolny.

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jazdę zawodnika poza trasą rajdu, sugerowaną Road Bookiem.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawodnika i jego sposób jazdy na drogach dojazdowych.

4.    Zawodnik odpowiada za naruszenie przepisów Ruchu Drogowego przed odpowiednimi służbami, uprawnionymi do kontroli drogowej.

5.    Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu jazdy poza wyznaczoną trasą, a w szczególności do jazdy po terenach leśnych, uprawach i terenach prywatnych, które nie są częścią trasy oraz Odcinków Specjalnych.

6.    Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej, zasad bezpieczeństwa i zasad fair-play, podczas całego rajdu oraz w bazie imprezy.

7.    Zawodnik zobowiązany jest do takiego pokonywania Odcinków Specjalnych, aby uwzględnić swoje umiejętności, warunki atmosferyczne oraz warunki zastane w danej chwili.

8.    Zawodnik otrzyma indywidualne ubezpieczenie NNW przed rozpoczęciem rajdu.

9.    Organizator posiada ubezpieczenie OC na czas trwania rajdu.

10.  Zabrania się spożywania alkoholu oraz korzystania z używek takich jak narkotyki, dopalacze i tym podobne substancje psycho-aktywne, w czasie trwania rajdu.

Pakiet startowy, Road Book.

1.    Pakiet startowy zawiera – koszulkę, naklejkę startową z numerem startowym oraz Road Book papierowy lub elektroniczny (aplikacja do ściągnięcia przed rajdem).

2.    Road Book papierowy dostosowany jest do przewijarek elektrycznych lub manualnych.

3.    Road Book elektroniczny jest aplikacją, która zawodnik instaluje w swoim telefonie przed rajdem wg. wskazówek Organizatora.

4.    Zawodnik zobowiązany jest do zapewniania stałego źródła zasilania smartfona lub użycie power banku na czas jazdy (12 lub 24h).

5.    Zawodnik zobowiązany jest do wyposażenia się w szczelny i wytrzymały uchwyt do telefonu, zamocowanie go w takim miejscu, aby ekran telefonu był widoczny i nie utrudniał jazdy i prowadzenia pojazdu po drogach publicznych (tak jakby używano smartfonu jako nawigacji).

6.    Organizator umożliwia zakup przycisku do sterowania Road Bookiem elektronicznym, który to zawodnik zobowiązany jest zainstalować na motocyklu.

7.    Przyciski będą dostępne w bazie rajdu w dniu imprezy.

8.    Dodatkowo, każdy zawodnik otrzyma Road Book w wersji papierowej, na wypadek problemów technicznych ze smartfonem.

Pomoc techniczna. Holowanie pojazdów.

1.    Organizator zapewnia pojazdy do odholowania uszkodzonych motocykli. O kolejności odholowania decyduje położenie zawodnika i pojazdów wsparcia rajdu. Pomoc taka każdorazowo będzie uzgadniana z obsługą rajdu. Odholowanie pojazdu do bazy jest bezpłatne.

2.    Organizator umożliwia uczestnictwo w rajdzie wyznaczonej ekipie serwisowej, której pomoc jest odpłatna. O kosztach serwisu i pomocy decyduje osoba zarządzająca serwisem.

Odwołanie imprezy.

1.    Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych, o których poinformuje zawodników niezwłocznie.

Ustalenia dodatkowe i końcowe.

1.    Przed startem każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia. Treść oświadczenia znajduje się pod Regulaminem.

2.    Brak podpisu pod oświadczeniem wyklucza start w rajdzie.

3.    Organizator oraz właściciel Agroturystyki nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w bazie rajdu.

4.    Wyniki rajdu zostaną podane do wiadomości publicznej, na stronie rajdu, Facebooku oraz w mediach.

5.    Startując w rajdzie, zawodnik wyraża zgodę na użycie jego wizerunku (zdjęć, nagrań video oraz wywiadów) do celów promocyjnych i informacyjnych na temat rajdu.

6.    Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych personalnych, podanych Organizatorowi, oraz ich przetwarzanie, na potrzeby związane z organizacją rajdu, ubezpieczeniem NNW, rejestracją i publikacją listy startowej.

7.    Każdy uczestnik startujący w rajdzie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go w pełni.

8.    Każdy startujący zawodnik oświadcza, że rozumie przesłanie rajdu, jakim jest rywalizacja sportowa, jazda z poszanowaniem bezpieczeństwa, koleżeńskie zachowanie oraz zasady fair-play.

 

Treść Oświadczenia, które zawodnik zobowiązany jest podpisać przed startem w rajdzie.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rajdu EnduroRally24 i akceptuję go.

Oświadczam, że w rajdzie startuję na własną odpowiedzialność i zobowiązuję się do poszanowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku oraz przepisów Ruchu Drogowego.

Oświadczam, że priorytetowo traktuję zasady koleżeństwa, fair-play oraz kultury osobistej.

Wyrażam zgodę na prztwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji, organizacji rajdu, publikowania listy startowej oraz listy zwyciezców.

Imię i nazwisko zawodnika.